Wyszukaj według parametrów:

Zasilacze

Matryce

Regulamin obowiązujący do 2016-10-31

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.maxforpower.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.maxforpower.plprowadzony jest przez firmę WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j. z siedzibą na ul. Wiedeńskiej 43 w Poznaniu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 437948, NIP 9721241253, Regon 302258667. Kontakt ze sprzedającym możliwy jest pod adresem e-mail office@maxforpower.com oraz nr. Telefonu +48 787787814.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie fabrycznie nowych. Asortyment sklepu w przeważającej części stanowią akcesoria komputerowe, części do komputerów, produkty eksploatacyjne do komputerów i urządzeń peryferyjnych.

3. Dla poprawnego wyświetlania treści sklepu oraz korzystania w pełni z jego funkcjonalności, Sprzedający zaleca korzystanie z popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Chrome.

4. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniej-szego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.maxforpower.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni robocze.

 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu powiększony o koszt najtańszej opcji dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

§6. REKLAMACJE

1. Sprzedawca gwarantuje, że oferowane produkty nie posiadają defektów w materiałach lub wykonaniu które mogłyby się ujawnić podczas normalnego użytkowania, w czasie objętym okresem gwarancyjnym.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie stwierdzone i udowodnione uszkodzenia powstałe z winy producenta, uniemożliwiające lub ograniczające użytkowanie urządzenia, takie jak: wady materiałów użytych do produkcji części i podzespołów, wadliwy montaż w czasie produkcji, wadliwe wykonanie.

3. Okres gwarancji zależy od typu towaru i jest każdorazowo określany w opisie produktu.

4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do gwarancji jest karta gwarancyjna (jeśli jest dołączona) lub dokument zakupu.

5. Ewentualne wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane lub towar zostanie wymieniony na nowy, w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

6. Szczegółowe zasady gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej. W przypadku produktów które jej nie posiadają prosimy o kontakt pod adresem office@maxforpower.com

5. Przesyłki produktów reklamowanych wysłane za pobraniem lub na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.

 

§ 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 2013-11-25

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAXFORPOWER.PL

 

 

Załącznik nr.1

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Kupujący:

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

 

Sprzedawca:

WM Synergy Magolan Pawlak Sp.j.

ul. Wiedeńska 43, 60-683 Poznań

NIP 9721241253, Regon 302258667

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §5 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………………...……………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 

Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

Zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

  • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… .

  • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

 

………………………………………………

Z poważaniem (podpis Kupującego)

 

 

Polecane produkty
PowerBank max4power 2200mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 2200mAh Bateria Zewnętrzna USB
24,90 zł 20,24 zł
szt.
PowerBank max4power 6000mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 6000mAh Bateria Zewnętrzna USB
44,90 zł 36,50 zł
szt.
Stacja Ładowania USB dla 5 urządzeń
Stacja Ładowania USB dla 5 urządzeń
59,00 zł 47,97 zł
szt.
PowerBank max4power 10000mAh Bateria Zewnętrzna USB
PowerBank max4power 10000mAh Bateria Zewnętrzna USB
64,90 zł 52,76 zł
szt.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Opinie o Maxforpower.pl na Opineo.pl
Sklep internetowy Shoper.pl